Privacyverklaring AVG

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

van den Blink Horeca Consultancy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van van den Blink Horeca Consultancy , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan van den Blink Horeca Consultancy verstrekt.

van den Blink Horeca Consultancy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Geslacht;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres

 

WAAROM VAN DEN BLINK HORECA CONSULTANCY UW GEGEVENS NODIG HEEFT

van den Blink Horeca Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen wanneer u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan van den Blink Horeca Consultancy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG VAN DEN BLINK HORECA CONSULTANCY UW GEGEVENS BEWAART

van den Blink Horeca Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

van den Blink Horeca Consultancy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van, van den Blink Horeca Consultancy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website.
van den Blink Horeca Consultancy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vandenblink-horecaconsultancy.nl.
van den Blink Horeca Consultancy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

van den Blink Horeca Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van, van den Blink Horeca Consultancy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door van den Blink Horeca Consultancy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met van den Blink Horeca Consultancy via het email-adres info@vandenblink-horecaconsultancy.nl.
www.vandenblink-horecaconsultancy.nl is een website van, van den Blink Horeca Consultancy

van den Blink Horeca Consultancy is als volgt te bereiken:

Email-adres:
info@vandenblink-horecaconsultancy.nl

Facebook:
Van den Blink Horeca Consultancy | Facebook

Telefoonnummer:
06-48548031

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83866213

Emailadres: info@vandenblink-horecaconsultancy.nl